>Privacy

Privacy statement

Ons bedrijf verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van de bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Door middel van deze informatie verbetert ons bedrijf de kwaliteit van deze website.

Persoonsgegevens van klanten worden verwerkt. Voor zover nodig zijn verwerkingen van persoonsgegevens met doelomschrijving door Onuitwisbaar.nl en/of Damen Graveert aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. Onuitwisbaar.nl draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Onuitwisbaar.nl verwerkt persoonsgegevens (zoals: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) voor de volgende doeleinden:

a. het versturen van de bestelde producten;

b. het beheren van een klantenbestand;

c. het verzenden aan de klant van elektronische berichten met informatie over producten van Onuitwisbaar.nl.

Onuitwisbaar.nl verstrekt persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij de klant daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

In elke elektronische commerciële boodschap of nieuwsbrief welke naar de klant wordt verstuurd, wordt de klant de mogelijkheid geboden zich af te melden voor dergelijke boodschappen en brieven.